Akcje Niezależnego Forum Akademickiego

W swej działalności Niezależne  Forum Akademickie   zorganizowało szereg akcji mających na celu zwrócenie uwagi na konieczność reformy systemu nauki i szkolnictwa wyższego. Problemy te stopniowo omawiano na portalu www.nfa.pl

Do akcji o najszerszym odźwięku  należały:

(patrz także Gorący temat: Postulaty zmian w systemie nauki w Polsce.)

Petycja Niezależnego Forum Akademickiego do Sejmu i Rządu RP w sprawie dyskryminacji obywateli polskich przy rekrutacji pracowników naukowych

por. także Sprawa Zbigniewa (Ben) Żylicza  

 Postulaty zmian w systemie nauki w Polsce

 Niezależne Forum Akademickie www.nfa.pl  grupujące naukowców pracujących w Polsce, jak i za granicami kraju postuluje przeprowadzenie gruntownych zmian w systemie nauki w Polsce dotyczących ścieżek kariery akademickiej, jak i finansowania nauki zgodnych z ‚Europejską Kartą Naukowca’ i‚Kodeksem postępowania przy zatrudnieniu pracowników naukowych ‚

Po pierwsze postulujemy stworzenie uproszczonej i przejrzystej ścieżki kariery naukowej w Polsce zbieżnej ze standardami anglosaskimi, a mianowicie:

a.zlikwidowanie stopnia doktora habilitowanego i tytułu profesora ‚belwederskiego’

b.wprowadzenie powszechnych i otwartych konkursów na stanowiska uczelniane ogłaszanych (pod rygorem nieważności) w specjalnym serwisie internetowym.

c.w przypadku stanowisk kierowniczych w nauce, ogłaszanie konkursów także w międzynarodowych czasopismach specyficznych dla danej dziedziny oraz uczestnictwo zagranicznych specjalistów z tej dziedziny w komisjach konkursowych

d.obowiązku pełnego ujawnienia dorobku naukowego e.rozdziału większości funduszy przeznaczonych na badania poprzez otwarte konkursy projektów badawczych (grantów) z obowiązkowym udziałem recenzentów zagranicznych

Te zmiany mają na celu uniezależnienie kariery naukowca od subiektywnych ocen przeróżnych komisji (np. przy przyznawaniu habilitacji i profesury) i indywidualnych ocen ludzi nierzadko nie posiadających doświadczenia w danej dziedzinie (w komisjach często zasiadają nie tylko osoby nie posiadające wiedzy ze specjalizacji kandydującego ale nawet nie zajmujący się tą samą dziedziną). Szczególnie istotnym kryterium przyznania stanowiska na uczelni winna być lista publikacji (wraz z indeksem cytowań), dostępna każdemu zainteresowanemu, oraz rzeczywiste osiągnięcia edukacyjne (formowanie młodych naukowców ) i organizacyjne. W ten sposób, procesy rekrutacyjne staną się przejrzyste, ogólnodostępne i konkurencyjne, podwyższając jakość kadry naukowej i poziomu badań na uczelniach.

Po drugie postulujemy wprowadzenie w pełni jawnych i opartych na konkurencji zasad finansowania badań.Preferujemy finansowanie badań naukowych z pieniędzy publicznych opierające się na zasadach otwartych konkursów o granty, w których jedynymi kryteriami są proponowana propozycja badawcza oraz doświadczenie i dorobek naukowy ubiegającego się o grant.

Domagamy się wprowadzenia prawnego wymogu publikowania wyników badań w ogólnodostępnej bazie danych oraz upublicznienia rozliczeń finansowych z przyznanych grantów.

Dostęp do finansów publicznych winien być przyznawany na zasadzie konkursu, w którym każdy naukowiec (placówka badawcza) mógłby wziąć udział.

Naturalną konsekwencją takiego podejścia do wydawania publicznych pieniędzy będzie wykształcenie na rynku naukowym grup badawczych potrafiących efektywnie zarządzać przyjętymi środkami. Grupy takie będą w stanie podjąć skuteczną konkurencję także z zagranicznymi ośrodkami.

Zaletą powyższych zmian jest otwarcie i dostosowanie systemu polskiej nauki do zasad ogólnie przyjętych w krajach anglosaskich. Dzięki temu sztuczne bariery (np. tytularne) utrudniające polskim naukowcom pracującym za granicą powroty na polski rynek naukowy zostaną zlikwidowane przez co wiele osób, które już nabyły bezcenne doświadczenie w najlepszych ośrodkach zagranicznych będzie mogło je przenieść na grunt polski, na czym skorzysta nie tylko nauka ale także i społeczeństwo.

Takie rozwiązania powinny ograniczyć poważne patologieprzy rozdziale środków lub stanowisk.

 Józef Wieczorek – Prezes Fundacji NIEZALEŻNE FORUM AKADEMICKIE

Cezary Wójcik – Przewodniczący Rady Fundacji NIEZALEŻNE FORUM AKADEMICKIE

Andrzej Nowojewski – Oxford University

Maciej Horowski, Uniwersytet w Białymstoku

Ewa Kostarczyk, Warszawa

Adrian Tkacz, BioInfoBank Institute,

Poznań Jerzy Janusz Mosna, Dąbrowa Górnicza

Ewelina Zlotek, Universität Passau, Niemcy

Anna Zolkiewicz,President of the University of Oxford Polish Society

Marta Szulkin, Oxford University

Adam Józwowicz, Oxford University

Piotr Fryzlewicz, University of Bristol

Dariusz Nehrebecki, Oxford University

Zdzislaw Szulc, Medical University of South Carolina, USA

Hanna Sankowska, Harvard University

Wojciech Rzępała, Oxford University

Maciej Wójcik, University of Southampton

Józef Kalisz, Wojskowa Akademia Techniczna,

Warszawa Magdalena Mariankowska, President of Oxford Brookes Polish Society

Agata Karska, UMK Toruń

Katarzyna Puocian, Oxford University

Anna Malinowska, President of the Durham University Polish Society

Marcin Suskiewicz, Oxford University

Joanna Sapulak, University of London

Małgorzata Stojek, docteur es sciences techniques EPFL

Tadeusz Wróblewski, University of California,

Davis Malwina Niemczyk, University of Edinburgh

Robert Gierwatowski, Eastern Michigan University

Joanna Bagniewska, Oxford University

Jakub Muśko, Unviersity of Southampton

Krzysztof Zieleniewski, Uniwersytet Warszawski

Kaja Wawrzak, Oxford University

Józef Kapusta, Instytut Biotechnologii i Antybiotyków, Warszawa

Adam Musiał, Colby College, ME, USA

Karol Miller, The University of Western Australia

Michal Surkont, University of Toronto

Witold Pałosz, NASA

Bartosz J. Tkaczyk, University of California, Berkeley

Marcin Kaminski, Rutgers University

Dorota Dobosz-Bourne, Queen Mary, University of London

Zbigniew Mitura, Kraków

Edward Rydygier, Szkoła Handlowa, Warszawa

Michał Koenner, University of St Andrews

Andrzej Fertala, Thomas Jefferson University,Philadelphia

Maja Choma, Oxford University

Kamil Kowalewski , Brańsk

Michał Dyzma, Universite Libre de Bruxelles

Michał Kucewicz, University of Cambridge

Ignacy Sawicki, University of Chicago

Robert Kowalski, Stanford University

Anna Hac, University of Hawaii

Krzysztof Iniewski, University of Albreta, Canada

Olga Kreglicka, Boston University

Zbigniew Darzynkiewicz, Brander Cancer Research Institute, New York Medical College

Michał Masternak, Southern Illinois University School of Medicine

Wiesław K. Binienda, University of Akron, Ohio, USA

Waldemar Korczyński, Kielce

Kacper Rogala, Edinburgh University

Jacek Maguza, Przewodniczacy Rady Wykonawczej Polish Professionals in London

Mikołaj Orchowski, Polish Global Student Network

Paweł Kalinski, University of Pittsburgh and the University of Pittsburgh Cancer Institute

Eugene Eberbach, University of Massachusetts Dartmouth

Jan Witajewski, London School of Economics

Włodzimierz Holsztyński,Sunnyvale, USA

Waldemar W. Koczkodaj, Laurentian University,Ontario, Canada

Mikołaj Orchowski, Vice-president of the Warwick University Polish Society

Janusz Konrad, Boston University

Sylwester Chyb, Imperial College London

Aleksandra Woźniak, Politechnika Poznańska

Jacek Klinowski, University of Cambridge

Anna Malinowska, President of the Durham University Polish Society

Grzegorz Kondrak, University of Alberta

Andrew Targowski, Prezes Światowej Rady Badań nad Polonią, Western Michigan University

Stanisław Dubiski, University of Toronto

Zbigniew Piotrowski, Youngstown State University

Boleslaw K. Szymanski, Rensselaer Polytechnic Institute

Marek Los, Canada Research Chair in New Cancer Therapy Development, Manitoba Institute of Cell Biology

Tomasz Kozlowski, Royal Institute of Technology (KTH), Sztokholm

Anna M. Zielicz, University of St.Andrews

Tomek Mickiewicz, University College, London

Piotr Rudnicki, University of Alberta, Edmonton, Canada

Wojciech Szpankowski, Purdue University

Iwona Stroynowski, The University of Texas Southwestern Medical Center

Wojciech Z. Misiolek, Lehigh University, USA

Jozef Magonski, Central Washington University

Maria Pawłowska, University of Bristol

Ewa Kuligowska, Boston University, Boston Medical Center

Maciej Gorecki, Trinity College, Dublin

Ernest Mendrela, Louisiana State University

Lech Jozwiak,Eindhoven University of Technology, The Netherlands

Georg Broza, Hamburg University of Technology

Piotr Gawryluk, London School of Economics

Piotr Trzonkowski, Akademia Medyczna w Gdańsku

Grzegorz Gładyszewski, Politechnika Lubelska

Leszek Maciaszek, Macquarie University, Australia Marek Matyjasik,Weber State University,USA

Kamila Łepkowska, London School of Economics and Political Science

Adam Zielinski, University of Victoria,CANADA.

Kalina Urbanek, University of Pennsylvania

Martin (Marcin) Ostoja-Starzewski,University of Illinois at Urbana-Champaign

Szymon Wartak, wiceprezes związku studentów polskich na Uniwersytecie w Waterloo w Kanadzie

Andrzej Brzeski, University of California , Davis

Anita D. Panek,São Paulo,Brazylia

Kazimierz Adamiak, The University of Western Ontario, Canada

Anna K. Nabelek, University of Tennessee Renata Dmowska, Harvard University

Tomasz J. Proszynski, Harvard University

Miroslaw K. Gorny,New York University School of Medicine

Monika Szperka, Harvard University Michal Kopec, Harvard University

Krzysztof Wojewodzic, prezes Stowarzyszenia Centrum Edukacji CEL

Marek B. Bozek, Saint Louis, Missouri

Ewa Infeld, King’s College London

Monika Płatek, Uniwersytet Warszawski

Małgorzata Moczydlowska-Vidal, Uppsala universitet, Szwecja

Krzysztof Schmidt-Szałowski, Politechnika Warszawska

Marek Raczko, Uniwersytet Łódzki

Marek Krawus, The University of Queensland, Australia

Wiesława Walkowska, Uniwersytet Śląski

Janusz Gebicki, Macquarie University,Sydney, Australia

Magdalena Strzelecka, Max Planck Institute of Molecular Cell Biology and Genetics, Dresden, Germany

Anna Grzyb, Max Planck Institute of Molecular Cell Biology and Genetics, Dresden, Germany

Zofia Szychowska, Wrocław

Paweł Moskała, Wrocław

Marta Pabis, Max Planck Institute of Molecular Cell Biology and Genetics, Dresden

Agata Naworyta, Department of Molecular Biology Biomedical Center, Uppsala, Sweden

Anna Daniel-Wojcik, Leibniz Institute of Plant Genetics and Crop Plant Research (IPK Gatersleben),Gatersleben, Germany

Andrzej Jajszczyk, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków

Piotr Jaroszynski, KUL

Jacek Kamza, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań

Marcin Brynda, University of California,

Davis Lucjan Strekowski, Georgia State University , USA

Joanna Rorbach, Medical School University of Newcastle upon Tyne, UK

Stanislaw Wellisz, Columbia University, member of the Advisory Council of the CASE Foundation

Leszek Czuchajowski, University of Idaho, USA

Artur Loza, University of Bristol Krzysztof Pawlikowski, University of Canterbury, New Zealand

Tomasz Krol, Członek Polish Professionals in London

Katarzyna Misztal, Miedzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komorkowej UNESCO w Warszawie

Dawid Nowak, University of Bristol Anna Wojcik, Hybrid Glass Technologies, Inc. Princeton

Wojciech Ziarko, University of Regina, Canada

Anna M. Moran, Penn State University Hospital, USA

 Robert K. Miskiewicz, czlonek Polish Student Organization – Nowy Jork

Janusz Laskowski,University of British Columbia, Canada

Bogdan Miś, senior dziennikarzy naukowych, członek Komitetu Prognoz „Polska 2000 PLUS” Polskiej Akademii Nauk

Edyta Lehmann-Shriver, Harvard University, USA.

Malgorzata Lagisz, Newcastle University, UK

Kosma Szutkowski, Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden

Maciej Panczykowski, Katowice

Joanna Skubisz, University of London

Mikołaj Słabicki, Polish-Society BIOPOLIS Dresden

Anna Barbara Wrabel, Kyoto University, Japan

Przemysław Grudnik, University of Heidelberg, Niemcy

Piotr Zygmunt, Uniwersytet Jagielloński

Jakub Paweł Cygan, PAN, Warszawa

Bartosz Borczyk, Uniwersytet Wrocławski

Agnieszka Doroszuk, Wageningen University,The Netherlands

Dariusz Rakus, Uniwersytet, Wrocławski

Dariusz Skarżyński, Uniwersytet Wrocławski

Katarzyna Lipiec-Sidor. Uniwersytet Wrocławski

Maria Bartoszewicz Akademia Medyczna, Gdańsk

Marcin Hoffmann,Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań

Alicja Malicka, University of Manchester UK

Tomasz Durakiewicz, Los Alamos National Laboratory, USA

Olga Herdzina, Ruhr University Bochum, Niemcy

Jaroslaw Sosnowski, Akademia Rolnicza w Poznaniu

Krzysztof Moszczyński, Uniwersytet Wrocławski

Pawel Koteja, Uniwersytet Jagiellonski

Borys Ośmiałowski, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Bydgoszcz

Andrzej Węgrzyn, Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu

Agnieszka Gizak, Uniwersytet Wrocławski Oliver Holloway, President of The University of Bristol Polish Society

Robert Piechocki, University of Bristol

Bartłomiej Budny, Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego Poznań

Urszula Trojanowska, Uniwersytet Jagielloński

Daria Dziewulska-Szwajkowska, Uniwersytet Wrocławski

Anna Zalewska, University of Bath

Piotr Tryjanowski, Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań

Marek Rubel, Royal Institute of Technology, Stockholm

Tomasz S. Osiejuk, Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań

Tomasz Siergiejuk, Polish Society of Yale College, President

Katarzyna Kulma, Uniwersytet Jagielloński

Piotr Korczak, University of Bristol

Marta Bąk, Uniwersytet Jagielloński

Elizabeth Szczepanska , Australian- Polish Historical Society Inc. – Melbourne

Slawomir Dobrzanski, Kansas State University

Witold Brostow, University of North Texas

Anna Ostapczuk, Instytut Chemii i Techniki Jadrowej

Ewa Bobrowska-Jakubowski,Paris, France

Agnieszka Woźniak, Politechnika Warszawska

Tomasz Ciach, Politechnika Warszawska

Karolina Maciag, Harvard Medical School

Małgorzata Szulakowska, Massachusetts Institute of Technology

Paweł Mroz , Harvard Medical School

Jan Napoleon Saykiewicz, Duquesne University, USA

Aldona Rita Jurewicz, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Przemysław Adrich, Michigan State University

 ♣

Petycja Niezależnego Forum Akademickiego do Sejmu i Rządu RP w sprawie dyskryminacji obywateli polskich przy rekrutacji pracowników naukowych

My, niżej podpisani naukowcy polscy pracujący zarówno w kraju, jak i poza jego granicami, zwracamy się do Sejmu i Rządu RP z prośbą o podjęcie stosownych kroków legislacyjnych i organizacyjnych mających na celu usunięcie przepisów prawnych dyskryminujących. obywateli polskich przy zatrudnianiu na stanowiskach samodzielnych pracowników naukowych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Sytuacja taka jest spowodowana brakiem kompatybilności polskiego systemu tytułów i stopni naukowych z systemem stosowanym w większości krajów będących liderami w światowej nauce.

Problem niekompatybilności polskiego systemu nauki był wielokrotnie podnoszony przez Niezależne Forum Akademickie jeszcze przed uchwaleniem Ustawy o szkolnictwie wyższym w 2005 r. (U S T A W A z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym). Niestety nie było pozytywnej reakcji władzy ustawodawczej, więc problem nadal istnieje i stanowi jedną z barier hamujących powroty polskich naukowców do kraju.

Mobilność naukowców pomiędzy różnymi ośrodkami naukowymi w różnych miastach, krajach i kontynentach jest normalnym i pożądanym elementem kariery naukowej, zgodnym z zaleceniami Europejskiej Karty Naukowca. Uważamy, że należy zrównać szanse obywateli polskich podejmujących pracę naukową w kraju po długoletnim stażu zagranicznym z obywatelami innych krajów gdzie habilitacja nie jest wymagana. Powrót do Polski obywateli polskich z bogatym dorobkiem naukowym przyczyni się do podniesienia poziomu nauki uprawianej w naszym kraju, zwłaszcza jeżeli będą oni mogli stawać do konkursów na stanowiska kierownicze w nauce i szkolnictwie wyższym na równych prawach z obywatelami polskimi, którzy wszystkie etapy kariery naukowej przeszli w kraju.

Dyskryminujące przepisy zawarte w Prawie o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 U S T A W A z dnia 27 lipca 2005 r.

 http://ks.sejm.gov.pl/proc4/ustawy/2720_u.htm) to: 

Art. 114.
1. Na stanowisku profesora zwyczajnego może być zatrudniona osoba posiadająca
tytuł naukowy profesora.
2. Na stanowisku profesora nadzwyczajnego może być zatrudniona osoba
posiadająca stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy
profesora.
3. Na stanowisku profesora wizytującego może być zatrudniona osoba będąca
pracownikiem innej uczelni, posiadająca stopień naukowy doktora
habilitowanego lub tytuł naukowy profesora, z zastrzeżeniem art. 115 ust. 3.
Art. 115.
1. Na stanowisku profesora nadzwyczajnego lub profesora wizytującego może być
zatrudniona osoba niespełniająca wymagań określonych odpowiednio w art. 114
ust. 2 i 3, jeżeli posiada stopień naukowy doktora oraz znaczne i twórcze
osiągnięcia w pracy naukowej, zawodowej lub artystycznej, potwierdzone w
trybie określonym w statucie
2. Warunkiem zatrudnienia osoby, o której mowa w ust. 1, na stanowisku
profesora nadzwyczajnego w uczelni jest uzyskanie pozytywnej opinii
Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów.
3. W uczelni wojskowej na stanowisku profesora wizytującego może być
zatrudniona osoba posiadająca stopień generała lub admirała.
4. Przy zatrudnianiu na stanowisko wymienione w ust. 1 osoby niebędącej
obywatelem polskim rektor może odstąpić od warunków określonych w art. 114
ust. 2 i 3.
5. Zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego osoby, o której mowa w
ust. 1, może nastąpić wyłącznie na podstawie umowy o pracę.

W praktyce stosowania tego prawa mamy do czynienia z dyskryminacją obywateli polskich na polskich uczelniach w relacji do obywateli innych krajów i dyskryminacją polskich naukowców, którzy zostali uformowani w zachodnich instytucjach naukowych i mają niekiedy nawet olbrzymi dorobek naukowy, ale nie mają tytułów i stopni naukowych obowiązujących w Polsce .

Zgodnie z Art. 115 ustęp 1 ustawy ‘Prawo o szkolnictwie wyższym” można co prawda zatrudnić doktora na stanowisku profesora nadzwyczajnego lub profesora wizytującego „jeśli ma znaczne i twórcze osiągnięcia w pracy naukowej”, ale praktyka nie wykazuje stosowania tego przepisu. Dostępne ogłoszenia o konkursach na takie stanowiska, zawierają wymagania posiadania stopnia dr hab. lub tytułu profesora.

11 marca 2005 roku Komisja Europejska przyjęła ‘Europejską Kartę Naukowca’ i ‘Kodeks postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych’- The European Charter for Researchers.The Code of Conduct for the Recruitment of Researchers – http://ec.europa.eu/eracareers/pdf/kina21620b8c_pl.pdf
która zabrania dyskryminacji pracowników i zaleca mobilność naukowców. Zalecenia zostały podpisane przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich, ale bez zastosowania tych zaleceń w praktyce. Niezależne Forum Akademickie też jest sygnatariuszem Karty i Kodeksu i działa na rzecz wprowadzenia tych zaleceń do praktyki polskiego życia akademickiego.

Józef Wieczorek – Prezes fundacji Niezależne Forum Akademickie (Kraków)

Cezary Wójcik – Przewodniczący Rady fundacji Niezależne Forum Akademickie

(Indiana University School of Medicine – Evansville , USA)

Dyskryminacja polega na tym, iż obowiązujące w Polsce przepisy prawne umożliwiają zatrudnienie cudzoziemców na stanowiskach profesora nadzwyczajnego lub profesora wizytującego bez potrzeby uzyskania habilitacji, podczas gdy utrudniają to obywatelom polskim, szczególnie wtedy gdy ich kariera naukowa odbywała się poza granicami RP.

Michał Kucewicz, Cambridge University, Experimental Psychology Department, Cambridge, Wielka Brytania.

Stanislaw Dubiski, University of Toronto, Toronto, Kanada

Jan Napoleon Saykiewicz, A.J. Palumbo School of Business , John F. Donahue Graduate School of Business Duquesne University, Pittsburgh, USA

Piotr Jaroszyński, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II, Lublin, Polska

Anna Natalia Grzyb, Max Planck Institute of Molecular Cell Biology and Genetics, Dresden, Germany

Maciej Horowski,Uniwersytet w Białymstoku, Białystok, Polska 

Kosma Szutkowski, Royal Institute of Technology, KTH, Sztokholm, Szwecja

Grzegorz Kondrak, University of Alberta, Edmonton, Kanada

Zdzislaw Szulc, Medical University of South Carolina, Charleston, USA

Kaja Wawrzak, Oxford University, England, Wielka Brytania.

Boleslaw Szymanski, Rensselaer Polytechnic Institute, Troy, NY, USA

Andrew S. Targowski, President of the International Society for the Comparative Study of Civilizations, Department of Business Information Systems, Haworth College of Business,Western Michigan University, Kalamazoo, MI, USA

Maciej Górecki, Trinity College, Dublin, Irlandia

Karolina Kluk-de Kort, The University of Manchester, Manchester, Wielka Brytania

Tomasz KozlowskiRoyal Institute of Technology, Sztokholm, Szwecja.

Maciej Henneberg, Wood Jones Professor of Anthropological and Comparative Anatomy, Head of Anatomical Sciences,University of Adelaide,Adelaide, Australia

Lech Keller-Krawczyk, Monash University in Melbourne, Australia

Anna OstapczukInstytut Chemii i Techniki Jądrowej, Warszawa, Polska

Lech Jozwiak, Eindhoven University of Technology,Faculty of Electrical Engineering, Eindhoven, Holandia 

Robert Piechocki, University of Bristol, Bristol, Wielka Brytania

Tomasz Ciach, Politechnika Warszawska, Warszawa

Waldemar W. Koczkodaj, , Laurentian University, Sudbury, Ontario, Kanada

Paweł Kisielow, Instytut immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN, Wrocław

Józef Magoński, Central Washington University, Ellensburg, USA

Sylwester Chyb, Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO) Canberra, Australia

Wieslaw K. Binienda, The University of Akron, Akron, OH, USA

Tomasz Durakiewicz, Los Alamos National Laboratory, Los Alamos, USA


Pawel Kalinski,
 Director of Research, Division of Surgical Oncology, University of Pittsburgh and the University of Pittsburgh Cancer Institute Hillman Cancer Center, Pittsburgh, PA, USA

Zbigniew (Ben) Zylicz, Dyrektor medyczny,Dove House Hospice, Hull, Wielka Brytania

Leszek Ignatowicz, Medical College of Georgia, Augusta, GA, USA

Lucjan Strekowski, Department of Chemistry, Georgia State University, Atlanta, Georgia, USA

Włodzimierz Holsztyński, Sunnyvale, Kalifornia, USA

Regina Borowik, Politechnika Częstochowska, Polska

Anna Daniel-Wójcik, Leibniz Institute of Plant Genetics and Crop Plant Research (IPK), Gatersleben, Niemcy

Józef Kapusta, Instytut Biotechnologii i Antybiotyków,Warszawa

Przemysław Grudnik, Heidelberg University, Niemcy

Piotr Fryzlewicz, Department of Mathematics, University of Bristol, Wielka Brytania

Michal Surkont, School of Medicine, Queen’s University, Kingston, Kanada

Boguslaw Pozniak, The University of New Orleans, Nowy Orlean, USA

Marcin Brynda, Department of Chemistry, University of California, Davis, USA

Marek Los, Department of Internal Medicine, School of Medicine,University of Tuebingen,Tuebingen, Niemcy

Michał Kacperski, University of New Hampshire, Durham, USA 

Ewa Bobrowska-Jakubowski, Musée d’Art Américain Giverny, Terra Foundation for American Art, Francja

Lukasz Salwinski, UCLA, Los Angeles, USA

Karol Miller, Professor of Applied Mechanics, Director of Intelligent Systems for Medicine Laboratory, The University of Western Australia, Australia

Agnieszka Bernat, INSERM Stem Cells and Brain Research Institute, Lyon, France

Wojciech Zakrzewski, Department of Mathematical Sciences, Durham University, Durham, Wielka Brytania

Grzegorz Gładyszewski, Politechnika Lubelska, Lublin, Polska

Ignacy Sawicki,Center for Cosmology and Particle Physics, New York University,Nowy Jork,USA

Malgorzata Lagisz, Newcastle University, Newcastle upon Tyne, Wielka Brytania

Renata Dmowska, School of Engineering and Applied Sciences, Harvard University, USA

Janusz Konrad, Boston University, Dept. of Electrical and Computer Engineering, Boston, USA

Alicja Malicka, School of Psychological Sciences The University of Manchester, Manchester, Wielka Brytania

Joanna Maria Bagniewska, Oxford University, Oxford, Wielka Brytania

Joanna Rutkowska, Cornell University, Ithaca, NY, USA

Zbigniew Darzynkiewicz, Professor of Pathology and Medicine, Director, Brander Cancer Research Institute,New York Medical College, N.Y., USA

Marcin Liana, Harvard University, Harvard Medical School, Boston USA

Anna B. Wojcik, Hybrid Glass Technologies, Inc Monmouth Junction, NJ, New Jersey, USA

Magdalena, Mariankowska, Royal Holloway University of London, Wielka Brytania

Ewa Kuligowska, Prof .of Radiology Boston UniversitySchool of Medicine, Boston, USA

Tomasz Klimczuk, Los Alamos National Laboratory, Los Alamos, USA

Adam Zielinski, Wighton Professor, Director of Electrical Engineering Program, University of Victoria, Department of Electrical and Computer Engineering, Victoria, Kanada.

Krzysztof Pawlikowski, Dept. Computer Science & Software Engineering, University of Canterbury, Christchurch, New Zealand

Marcin Wojewodzic, University of Oslo, Oslo, Norwegia

Martin (Marcin) Ostoja-Starzewski, University of Illinois at Urbana-Champaign, Champaign, Illinois, USA

Janusz Gębicki, Uniwerstet Macquarie, Sydney, Australia

Józef Kalisz, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa

Łukasz JasnosMarie Curie Research Institute, Oxted, Surrey, Wielka Brytania

Tomasz Marek Mickiewicz, University College London, London, Wielka Brytania

Ernest Mendrela, Louisiana State University, Baton Rouge,USA

Stanisław Szpakowicz, Professor School of Information Technology and Engineering, University of Ottawa, Ottawa, Ontario, Canada

Anita Dolly Panek, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brasil

Robert Kowalski, Stanford University, CA, USA

Małgorzata Poczopko, University of Sheffield, Sheffield, Wielka Brytania

Robert Prałat, University of Leeds, Leeds, Wielka Brytania

Jakub Pawel Cygan, Warszawa

Jakub Hiterski, University of Glasgow, Glasgow,Wielka Brytania

Andrzej Nowojewski, Cambridge University, Cambridge, Wielka Brytania

Mariusz Szmigiel, The University of Edinburgh, Edinburgh,Wielka Brytania

Ewa J. Szymańska, University of Pennsylvania, Philadelphia PA, USA

Krzysztof Ogorzałek, Boston University, Boston MA, USA

Zuzanna Olszewska, Oxford University, Oxford, Wielka Brytania

Malgorzata Kurkowska, Royal Holloway, University of London, Egham, Wielka Brytania

Dariusz Wanatowski, University of Nottingham, Nottingham, Wielka Brytania.

Marek Jan Chodakiewicz, The Institute of World Politics: A Graduate School of National Security and International Affairs, Washington, DC, USA

Marek Kozlowski, Harvard Medical School,Children`s Hospital Boston,USA

nfa | 07.01.2008

 ♣ 

Kraków, 3 maja 2008

Apel do Premiera RP

w sprawie kontynuowania reformy nauki i szkolnictwa wyższego

Niezależne Forum Akademickie grupujące naukowców pracujących zarówno w kraju, jak i zagranicą wyraża zaniepokojenie atakami części środowiska akademickiego na projekt reformy nauki i szkolnictwa wyższego przedłożony przez zespół powołany przez Panią Minister Barbarę Kudrycką.
Uważamy, że projekt ten, choć niedoskonały, stanowi krok we właściwym kierunku, prowadzącym do efektywniejszego wykorzystania środków przeznaczonych na badania naukowe, zmniejszenia ucieczki młodych, aktywnych ludzi od kariery akademickiej w kraju oraz do zwiększenia powiązań nauki z gospodarką. Projekt ten budzi opory głównie wśród starszych profesorów nauk humanistycznych, którzy rozpętali kampanię medialną, sprawiającą wrażenie, jakoby całe środowisko było przeciwne reformie.

Zwracamy uwagę, że osoby skupione wokół Niezależnego Forum Akademickiego od lat walczą o reformę nauki i szkolnictwa wyższego a część naszych propozycji znalazło się w rządowym projekcie reform nauki.

Przygotowane przez Niezależne Forum Akademickie 
“Postulaty zmian w systemie nauki w Polsce” zostały podpisane przez 200 naukowców i studentów pracujących w kraju i zagranicą. Petycję Niezależnego Forum Akademickiego do Sejmu i Rządu RP w sprawie dyskryminacji obywateli polskich przy rekrutacji pracowników naukowych podpisało 88 naukowców. Niestety informacje o tych stanowiskach pomijane są w serwisach mediów jednostronnie informujących o postawach środowiska akademickiego.


Apelujemy do Pana Premiera aby Rząd, pomimo prowadzonej kampanii negatywnej , nie rezygnował z działań na rzecz wprowadzenia w życie tej niezbędnej reformy. Niezależne Forum Akademickie deklaruje swoje poparcie dla tych działań. 

Z wyrazami szacunku

1.Józef WIECZOREK – Prezes Niezależnego Forum Akademickiego 
http://www.geo-jwieczorek.ans.pl
2.Cezary WÓJCIK – Przewodniczący Rady Niezależnego Forum Akademickiego
http://shaw.medlib.iupui.edu/ecme/cwojcik.htm

3.Tomasz DURAKIEWICZ, Los Alamos National Laboratory, Los Alamos, NM, USA
4.Tomasz CIACH,Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej, Politechnika Warszawska
5.Maciej HOROWSKI, Uniwersytet w Białymstoku
6.Andrzej NOWOJEWSKI, Cambridge University,UK
7.Waldemar W. KOCZKODAJ, Professor, Computer Science,Laurentian University, Canada
8.Michał KACPERSKI, University of New Hampshire, USA
9.Michał KUCEWICZ, Cambridge University, UK
10.Andrew S. TARGOWSKI, professor, President of the International Society for the Comparative, Study of Civilizations, Western Michigan University,USA
11.Bolesław K. SZYMANSKI, Claire and Roland Schmitt Distinguished Professor, Director of the Center for Pervasive Computing and Networking, Rensselaer Polytechnic Institute, USA 
12.Lech JÓŹWIAK, Associate Professor, Eindhoven University of Technology, The Netherlands
13.Zdzisław SZULC, professor, Medical University of South Carolina, USA
14.Krzysztof WOJEWODZIC, Glamorgan University, UK
15.Kacper ROGALA, University of Edinburgh, UK
16.Edward RYDYGIER, Warszawa
17.Marek Jan CHODAKIEWICZ, professor, The Institute of World Politics: A Graduate School of National Security and International Affairs, Washington, DC, USA
18.Robert KOWALSKI, Stanford University, USA
19.Józef KAPUSTA, Instytut Biotechnologii i Antybiotyków, Warszawa
20.Grzegorz GŁADYSZEWSKI, profesor, Politechnika Lubelska, Lublin
21.Marcin OŻÓG , The European Centre for Comparative Commercial and Company Law, Kraków
22.Józef KALISZ, profesor, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa
23.Jan Napoleon SAYKIEWICZ, Professor of Marketing and International Marketing , A.J. Palumbo School of Business , John F. Donahue Graduate School of Business, Duquesne University, Pittsburgh, USA
24.Marcin BRYNDA, Department of Chemistry, University of Calfornia, Davis, USA
25.Martin (Marcin) OSTOJA-STARZEWSKI, University of Illinois at Urbana-Champaign, USA
26.Joanna RUTKOWSKA, Instytut Nauk o Środowisku, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
27.Maciej GÓRECKI, Trinity College, Dublin, Irlandia 
28.Elżbieta KALISIŃSKA, Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt, Akademia Rolnicza w Szczecinie, Szczecin

29.Jacek KUBIAK, CNRS/Uniwersytet Rennes 1, Rennes, Francja.
30.Przemysław GRUDNIK, Biochemiezentrum, Uniwersytet w Heidelbergu, Niemcy
31.Marian KURAŚ, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków
32.Jacek GAERTIG, University of Georgia, USA
33.Tomasz KOZLOWSKI, Royal Institute of Technology, Sztokholm, Szwecja
34.Bogusław POŹNIAK, The University of New Orleans, Nowy Orlean, USA
35. Paweł ALEKSANDROWSKI, dr hab., prof. Uniwersytet Wrocławski,Wrocław
36.Agnieszka ZAJĄC, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 
37.Dorota CIEŚLAK, prof. nadzw,dr hab.Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Katedra Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt, Poznań 
38.Mariusz MAĆKOWSKI, dr , Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
39.Jolanta KLUKOWSKA, Institute of Genetics, University of Berne, Switzerland
40.Robert PIECHOCKI, University of Bristol, Bristol, UK 
41.Stan SZPAKOWICZ, Professor , University of Ottawa ,Canada
42.Grzegorz KONDRAK, Associate Professor,|Department of Computing Science
University of Alberta,, Canada
43.Piotr TRZONKOWSKI, Dr hab. med. Katedra Histologii i Immunologii, Akademia Medyczna w Gdańsku
44.Stanisław BEDNARZ, dr inż.Chairman of Poland Section Society of Petroleum Engineers
45.Ignacy SAWICKI, Center for Cosmology and Particle Physics, New York University, Nowy Jork, USA 
46.Tomasz KLIMCZUK, Condensed Matter and Thermal Physics, Los Alamos National Laboratory, Los Alamos, New Mexico , USA 
47.Artur LOZA, Dr , University of Bristol, Bristol, UK 
48.Karol MILLER, Dr habil.Professor of Applied Mechanics, Director, Intelligent Systems for Medicine Lab.Deputy Chair of Mechatronics ,School of Mechanical Engineering, The University of Western Australia, AUSTRALIA
49.Sławomir DOBRZANSKI, Assistant Professor, Kansas State University, USA 
50.Paweł KALINSKI, Associate Professor,Surgical Oncology, Hillman Cancer Center, USA.
51.Zbigniew MITURA, Forum Integracyjne Academicus Poloniae, Kraków 
52.Mirosław KWIESIELEWICZ, Politechnika Gdańska, Gdańsk
53.Józef MAGOŃSKI, Central Washington University, USA
54. Paweł RODZIEWICZ, dr, Interdisziplinaeres Zentrum fuer Molekulare Materialien (ICMM) und Computer-Chemie-Centrum (CCC), Department Chemie und Pharmazie
Friedrich-Alexander-Universitaet Erlangen-Nuernberg, Erlangen, Germany
55. Karolina KLUK – de KORT, Ph.D.Lecturer , Human Communication and Deafness Research Group, The University of Manchester, UK 
56.Jacek KAMZA, doktorant UAM, Poznań
57.Maciej Piotr KRZYSTEK,social educator of Achieve Fundation, Sydney, AUSTRALIA
58.Janusz TUCHOLSKI , Assistant Professor .Psychiatry and Behavioral Neurobiology 
The University of Alabama at Birmingham, USA 
59. Marta SZULKIN, Dr, Department of Zoology, University of Oxford, England 
60.Piotr KOWALSKI, Dr. Lehrstuhl fuer Theoretische Chemie,Ruhr-Universitaet Bochum,Germany
61.Marcin MASERAK, Wiceprezes Stowarzyszenia Centrum Edukacji CEL, Przewodniczący Akademickiego Koła Naukowego Zarządzania UNSTOPPABLE przy Politechnice Wrocławskiej 
62.Janusz RZEPKA, dr inż. Politechnika Wrocławska
63.Krzysztof OGORZAŁEK, Boston University, USA
64.Wiesław K. BINIENDA, Professor and Chair, Civil Engineering Department, The University of Akron, USA
65.Andrzej S. NOWAK, Robert W. Brightfelt Professor of Engineering,Professor of Civil Engineering, Department of Civil Engineering,University of Nebraska, USA
66.Paweł KABACIK, dr hab inż. Politechnika Wrocławska, Wydział Elektroniki, Wrocław
67.Karol SUCHAN, dr Universidad de Chile, Santiago, Chile 
68.Krzysztof A. MICHALSKI, Associate Professor, Texas A&M University, USA
69.Rafał BOGACZ, Dr. Department of Computer Science, University of Bristol, U.K.
70.Janusz J. GODYN, Professor, Pathology & Laboratory Medicine, University of Medicine and Dentistry of New Jersey – Robert Wood Johnson Medical School Chairman, Pathology Department, Robert Wood Johnson University Hospital Hamilton, USA
71.Anna DANIEL-WÓJCIK, Cytogenetics and Genome Analysis Department, In Vitro Differentiation Group, IPK Gatersleben, Germany 
72.Marek WERETKA ,Oxford University ,UK and University of Wisconsin Madison, USA
73.Dariusz WANATOWSKI, University of Nottingham, UK.
74.Łukasz JASNOS, Marie Curie Research Institute, Oxted, UK 
75.Darek RAKUS, dr. hab., Zakład Fizjologii Molekularnej Zwierząt, Uniwersytet Wrocławski
76.Jan ARTYMIUK, dr inz..Wydział Wiertnictwa Nafty i Gazu, AGH, Kraków 
77.Anna GRZYB, dr, Wieland B. Huttner group, Max Planck Institute of Molecular Cell Biology and Genetics, Dresden, GERMANY
78.Zbigniew DARZYNKIEWICZ, Professor of Pathology and Medicine,Director, Brander Cancer Research Institute, New York Medical College, New York, USA
79.Iwona STROYNOWSKI, Professor, Departments of Immunology, Microbiology
and Internal Medicine, U Texas Southwestern Medical Center, Dallas,USA 
80.Łukasz DROZD, Assistant Professor, Department of Economics, University of Wisconsin – Madison, USA 
81.Zofia SZYCHOWSKA, dr hab.med., Wrocław
82.Bogdan S. CHLEBUS, Professor, Department of Computer Science and Engineering 
University of Colorado, Denver,USA 
83.Paweł SACHADYN, dr inż, Politechnika Gdańska, Gdańsk 
84.Sławomir WERETKA, Dr. med. Universität Tübingen, Med. Universitätsklinik, NIEMCY 
85.Marta WOJEWODA, Instytut Biologii Eksperymentalnej im. M. Nenckiego, Warszawa
86.Krzysztof PAWLIKOWSKI, Professor of Computer Science, University of
Canterbury in Christchurch, NOWA ZELANDIA 
87.Stanisław DŁUSKI, dr, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów
88.Maksymilian KWIEK, University of Southampton, School of Social Sciences – Economics, Southampton , U.K.
89.Bogdan RĘBIASZ, AGH, Kraków
90.Agnieszka GIZAK, dr , Zakład Fizjologii Molekularnej Zwierząt,Uniwersytet Wrocławski, Wrocław
91.Marzena ROSTEK, Oxford University, UK, and University of Wisconsin-Madison, USA
92.Paweł MROZ, Harvard Medical School, Boston, MA, USA
93.Joanna POUSSET, Research Center CREST, Paris, France, Universitat Autonoma de Barcelona, SPAIN
94.Jacek ROTHERT, University of Minnesota, doktorant, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego 
95.Katarzyna MOTYLEWSKA-WALTER, Universität Regensburg, Regensburg, NIEMCY
96.Bartosz WALTER, Universität Regensburg, Regensburg, NIEMCY 
97.Beata SMARZYŃSKA-JAVORCIK, Dr, Department of Economics, University of Oxford ,UK
98.Michał GRAJEK, Assistant Professor, ESMT European School of Management and Technology, Berlin, GERMANY
99.Marcin LIANA, PhD, Harvard Medical School, Harvard University, Boston/Cambridge USA 
100.Kazimierz ADAMIAK, Professor, Department of Electrical and Computer Engineering, University of Western Ontario, London, Ontario, CANADA
101.Wojciech ZAKRZEWSKI, Professor, Durham, UK 
102.Małgorzata MROZ, Massachusetts Institute of Technology, USA
103.Robert OWCZAREK, dr, Los Alamos National Laboratory, Los Alamos, NM, USA 
104.Stanislaw DUBISKI, , Department of Immunology, emerytowany profesor Uniwersytetu w Toronto, KANADA
105.Anna B. WOJCIK, Dr , Hybrid Glass Technologies, Monmouth Junction, NJ , USA
106.Leszek A. GASIENIEC, Professor, Department of Computer Science, University of Liverpool, Liverpool, UK 
107.Alicja MALICKA, PhD student, Audiology & Deafness School of Psychological Sciences, The Univeristy of Manchester, Manchester, U.K. 
108.Marek KWIECIEŃ, Dr, Instytut Filozofii UAM w Poznaniu
109.Ignacy MISZTAL, Profesor Genetyki i Hodowli Zwierząt, Uniwersytet w Georgii, USA 
110.Tomasz S. OSIEJUK, dr hab., Profesor UAM, Zakład Ekologii Behawioralnej UAM, Poznań
111.Anna STANISLAWSKA-SACHADYN, Dr, University of Pennsylvania, USA 
112.Piotr GARSTECKI, Instytut Chemii Fizycznej PAN, Warszawa 
113.Lucjan STREKOWSKI, Professor of Chemistry, Department of Chemistry, Georgia State University, Atlanta, USA 
114.Leszek IGNATOWICZ, Medical College of Georgia, Augusta , USA
115.Elizabeth SZTUL, Professor of Cell Biology, University of Alabama at Birmingham
Birmingham, USA
116.Ewa BOBROWSKA-JAKUBOWSKI, Ph.D, Paris, FRANCE
117. Piotr FRYZLEWICZ, dr, Lecturer in Statistics, Department of Mathematics
University of Bristol, UK 
118.Adrian TKACZ, lek. med.BioMedical-IT, Katowice
119.Andrzej JAJSZCZYK, profesor, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
120.Robert PRALAT, University of Leeds ,UK
121.Iwona JASIUK, University of Illinois at Urbana-Champaign, Illinois, USA
122.Marcin PESKI, Assistant Professor, Department of Economics, University of Chicago, USA
123.Marek B. BOZEK M.Div.Pastor, Saint Stanislaus Kostka Catholic Church, Saint Louis, MO, USA 
124.Jaromir NOSAL, student ekonomii, University of Minnesota, od lipca 
Columbia University jako assistant professor, USA
125.Wioletta DZIUDA, Kellogg School of Management, Northwestern University, Evanston, USA
126.Jan WERNER, Professor of Economics, University of Minnesota, Minneapolis, U.S.A. 
127.Władysław ZDRADZISZ , inż. 
128.Wojciech ZDRADZISZ , student, Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa w Kielcach
129.Witold K. SUREWICZ, Professor, Department of Physiology & Biophysics
Case Western Reserve University, Cleveland, Ohio, USA 
130.Marcin BURY, University of Hawaii, USA 
131.Janusz KONRAD,Associate ProfessorBoston University,Dept. of Electrical and Computer Engineering, Boston, MA, USA 
132.Małgorzata STOJEK, Forum Integracyjne Academicus Poloniae 
133.Małgorzata LAGISZ, Dr , Newcastle University, Newcastle upon Tyne, UK
134.Agnieszka RUSINOWSKA, Chargée de Recherche, CNRS – University of Lyon 2, Francja
135.Ewa KOSTARCZYK, Dr
136. Wojciech KOPCZUK, Associate Professor, Department of Economics, Columbia University, New York, USA

======================

po 3 maja 2008:

Adam SLAWSKI – doktorant, University of Minnesota, USA

Agnieszka Prymak-Lewtak, dr, Lublin

Reklama