NIEZALEŻNE FORUM AKADEMICKIE wśród sygnatariuszy Europejskiej Karty Naukowca.

2006-08-08

NIEZALEŻNE FORUM AKADEMICKIE wśród sygnatariuszy Europejskiej Karty Naukowca.

Opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Zalecenie Komisji Europejskiej z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie Europejskiej Karty Naukowca oraz Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych (The European Charter for Researchers and the Code of Conduct for their Recruitment) zostało dotychczas podpisane przez instytucje z 13 państw : Austrii, Belgii, Cypru, Francji, Niemiec, Grecji, Wegier, Izraela, Grecji, Włoch, Litwy, Polski, Słowacji i Szwajcarii, czyli reprezentujących nie tylko Unię Europejską. Zalecenie podpisywane jest na ogół przez konferencje rektorów, uniwersytety i centra badawcze.

Ze strony Polski ‚Karta’ zostala podpisana przez KRASP tekst oraz Niezależne Forum Akademickietekst , które było chyba pierwszą organizacją europejską akceptującą zalecenia Komisji Europejskiej o czym świadczy tekst ‚Stanowisko NIEZALEŻNEGO FORUM AKADEMICKIEGO w sprawie projektu ustawy ‚Prawo o szkolnictwie wyższym’ w świetle Europejskiej Karty Naukowca ( tekst) z dnia 19 marca 2005 r. opublikowany na stronach portalu NFA www.nfa.pl i przesłany do Marszałka Sejmu RP,Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży , Senatu RP , Kancelarii Prezydenta RP, Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, Ministra Nauki i Informatyzacji , Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich , Fundacji Rektorów Polskich, Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej
Sukcesywnie uzupełniany wykaz organizacji akceptujących Kartę publikowany jest na stronie Komisji Europejskiej – The European Researcher’s Mobility Portal
tekst 


Na stronie można zapoznać się z tekstami uchwał czy deklaracji organizacji aprobujących Kartę. Dokumenty, na ogół w języku angielskim, dostępne są w formacie pdf.

Wykaz organizacji, które podpisały do tej pory Europejską Kartę Naukowca

AUSTRIA
The Austrian Rectors’ Conference
The University of Natural Resources and Applied Life Sciences, Vienna
The University of Vienna
The Vienna University of Economics and Business Administration

BELGIUM
The Free University of Brussels (Vrije Universiteit Brussels – VUB)
The National Funds for Scientific Research (FNRS)
The Rectors’ Conference of the French-speaking Community (CRef)
The University of Ghent

CYPRUS
Intercollege

FRANCE
The National Centre of Scientific Research (CNRS)
The National Institute for Health and Medical Research (INSERM)
The National Institute of Agronomic Research (INRA)
The Rectors’ Conference of the French Universities (CPU)
The University of Lille 2
The University of Méditerranée/ Aix-Marseille II
The University of Paris-Sud XI

GERMANY
The German Rectors’ Conference (HRK)

GREECE
Euroscience/Greece

HUNGARY
BME-UNESCO Information Society Research Institute (ITTK)
The Budapest School of Communication
The Institute for Transport Sciences
The Semmelveis University
The University of Debrecen

ISRAEL
The Israeli Forum of Vice Presidents for Research

ITALY
AREA Science Park of Trieste
The Italian Undersigning Organisations of 13 December 2005
The National Institute for Astrophysics (INAF)
The National Research Council (CNR)
The Rectors’ Conference of the Italian Universities (CRUI)
The Undersigning Organisations of the Friuli Venezia Giulia Region

LITHUANIA
The Lithuanian Government
The Lithuanian Rectors Conference
The Lithuanian Science Council

POLAND
The Conference of Rectors of Academic Schools in Poland (KRASP)
The Independent Academic Forum 

SLOVAK REPUBLIC
The Rectors of the Slovak Higher Education Institutions
The Slovak Academy of Science

SWITZERLAND
The Rectors’ Conference of the Swiss Universities (CRUS)
The University Conference of Western Switzerland (CUSO)
 

 

Reklama

INDEPENDENT ACADEMIC FORUM adopts The European Charter for Researchers and The Code of Conduct for the Recruitment of Researchers 

2006-06-15

INDEPENDENT ACADEMIC FORUM adopts The European Charter for Researchers and The Code of Conduct for the Recruitment of Researcher

The Independent Academic Forum was the first academic body in Poland to strongly recommend the implementation of ‚The European Charter for Researchers’ and ‚The Code of Conduct for the Recruitment of Researchers’ guidelines in our country (March 19, 2005). We appealed to Members of Parliament and academic officials to include at least the most essential principles of these documents in the new legislation.
We emphasized that in accordance with the Charter and the Code the following principles of good practice should be urgently implemented to improve the academic environment at Polish research institutions, universities, and colleges:

wide access to research results for internal and external scrutiny;

introduction of transparent evaluation/appraisal systems for assessing professional performance of researchers;

establishment of open and fair, transparent and non-discriminatory recruitment procedures;

transparency in allocation of research funds; responsibility of academic employers for providing employees with opportunities for professional development;

stimulating mobility and recognizing it as a valuable asset when employing, evaluating, or awarding researchers;

an option for an appeal in all matters pertaining to employment and allocation of research funds;

availability of an impartial ombudsman, capable of providing assistance in resolving work-related conflicts. 

We intend to monitor the implementation of the Charter and the Code to the system of science and education in Poland.

Founder and President of the Independent Academic Forum
Józef Wieczorek
Chairman of the Council of the Independent Academic Forum
Cezary Wójcik

Kraków, 14 June 2006

INDEPENDENT ACADEMIC FORUM www.nfa.pl
30-069 Kraków, Smoluchowskiego 4/1 Poland,
e-mail: 
jozef.wieczorek@interia.pl 

KOMENTARZE

wreszcie zauważeni i w Polsce – 2006-11-28 05:13:22

Home > Polityka Dot… > Europejska Karta Naukowca Kodeks Rekrutacji Naukowcówhttp://www.eracareers-poland.g ov.pl/page.html?kid=450:3379&a mp;sct=402:5248 Niezależne Forum Akademickie przyjęło zasady Europejskiej Karty Naukowca i rozpoczęło ich popularyzację od 19 marca 2005 r. – patrz: Stanowisko NIEZALEŻNEGO FORUM AKADEMICKIEGO w sprawie projektu ustawy ‚Prawo o szkolnictwie wyższym’ w świetle ‚Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy Zatrudnianiu Naukowców’. O Europejskiej Karcie Naukowca i bieżących informacjach o inicjatywach podejmowanych w Polsce można również czytać na stronie NFA.

autor: ~Józef Wieczorek

EKN w praktyce – 2006-10-17 04:04:46

Informacja z: Home > Polityka Dot… > Europejska Karta Naukowca Kodeks Rekrutacji Naukowców http://www.eracareers-poland.g ov.pl/page.html?kid=450:3379&a mp;sct=402:5248 POLSKA-inicjatywy Na niniejszej stronie będziemy informowali o tym co się dzieje na terenie naszego kraju w zakresie realizacji Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu postępowania przy rekrytacji pracowników naukowo-badawczych. Zapraszamy do przesyłania informacji i komentarzy na ten temat pod adres mobility@kpk.gov.pl========================= a tak jest w praktyce: —– Original Message —– From: J.Wieczorek To: mobility@kpk.gov.pl Sent: Sunday, October 15, 2006 8:49 AM Subject: Fw: Europejska Karta Naukowca Krajowe Centrum Informacji dla Naukowców Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk ul. Świętokrzyska 11/21, 00-049 Warszawa, Polska tel.: (+48) 22 828 74 72, fax: (+48) 22 828 53 70 mobility@kpk.gov.pl Przesyłam kolejny raz, z zapytaniem czy Krajowe Centrum Informacji dla Naukowców przestało działać ? czy może potrzebuje wsparcia ? Deklaruję swoją osobę do współpracy. Czy w sprawie umieszczenia informacji o działaniach na rzecz wprowadzenia Europejskiej Karty Naukowca należy się wprost zwracać do Komisji Europejskiej ? Jednocześnie informuję, że 23 września 2006 r. na Politechnice Warszawskiej podczas dorocznego spotkania Niezależnego Forum Akademickiego odbyła się dyskusja na temat: ‚Europejska Karta Naukowca a system nauki w Polsce’. Informacje o Europejskiej Karcie Naukowca zamieszczane są na portalu Niezależne Forum Akademickie zakładka Europejska Karta Naukowca http://www.nfa.pl/articles.ph p?topic=32 Bardzo proszę o umieszczenie tych informacji na portalu. Z oczekiwaniem Józef Wieczorek Prezes fundacji Niezależne Forum Akademickie —– Original Message —– From: J.Wieczorek To: mobility@kpk.gov.pl Sent: Friday, July 21, 2006 1:29 PM Subject: Fw: Europejska Karta Naukowca Przesyłam jeszcze raz, gdyz nie wiem czy informacja doszła. Nie otrzymałem odpowiedzi ani nie zauważyłem aby przesłana informacja została umieszczona na portalu. Trzeba przyznać, że umieszczenie informacji na na stronie Komisji Europejskiej nastąpilo bardzo szybko po przeslaniu. Józef Wieczorek —– Original Message —– From: J.Wieczorek To: mobility@kpk.gov.pl Sent: Monday, July 03, 2006 2:38 PM Subject: Europejska Karta Naukowca INFORMACJA na portal: Home > Polityka Dot… > Europejska Karta Naukowca Kodeks Rekrutacji Naukowców POLSKA-inicjatywy http://www.eracareers-poland.gov.pl/page.html?kid=450:3379&a mp;sct=402:5248 w nawiązaniu do: ‚ Zapraszamy do przesyłania informacji i komentarzy na ten temat pod adres mobility@kpk.gov.pl‚ Niniejszym informuję, że Niezależne Forum Akademickie (www.nfa.pl) przyjęło zasady Europejskiej Kary Naukowca i rozpoczęło ich popularyzację od 19 marca 2005 r. – patrz: Stanowisko NIEZALEŻNEGO FORUM AKADEMICKIEGO w sprawie projektu ustawy ‚Prawo o szkolnictwie wyższym’ w świetle ‚Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy Zatrudnianiu Naukowców’. http://www.nfa.pl/articles.php ?id=73 Oficjalny tekst fundacji NIEZALEŻNE FORUM AKADEMICKIE dotyczący Karty i Kodeksu ‚INDEPENDENT ACADEMIC FORUM adopts The European Charter for Researchers and The Code of Conduct for the Recruitment of Researchers ‚ z dnia 14 czerwca 2006 znajduje się na stronie http://www.nfa.pl/articles.php ?id=261 oraz został zamieszczony przez Komisję Europejską na portalu: EUROPA > European Commission > … > European Charter & Code wśród innych tekstów sygnatariuszy Kartyhttp://europa.eu.int/eracareer s/ index_en.cfm?l1=15&l2=1&am p;l3=3&CFID= 1504278&CFTOKEN=8a2582c890 4424b7-8A250030-D108-CEB3-9907 5D23D37EDDB4 Z poważaniem Józef Wieczorek Prezes fundacji Niezależne Forum Akademickie

autor: ~Józef Wieczorek

finansowanie portali – 2006-09-16 08:02:06

Portal Mobilnych Naukowców Home > Polityka Dot… > Europejska Karta Naukowca Kodeks Rekrutacji Naukowców http://www.eracareers-poland.g ov.pl/page.html?kid=450:3379&a mp;sct=402:5248 Kto finansuje ten portal nie modyfikowany od maja ? NFA jest modyfikowany na ogół codziennie, wielokrotnie w ciągu dnia, stąd są przypuszczenia ze jest finansowane przez mocarstwo wschodnie, przez obecnego cara. Pytań odnośnie finansowania nieczynnych portali, finansowania grantow bez wynikow – nie ma. Widocznie jesli nie ma wynikow a pieniadze wydano to jest O.K. Co innego jesli wyniki są, wtedy wniosek ze to sprawa jakiegos imperium zaglady.

autor: ~nfa

monitoring karty – 2006-07-01 02:57:36

Proszę tu umieszczać wszelkie dane odnośnie (nie) stosowania Karty w praktyce.Oczywiście potrzebny jest przegląd tworzonych statutów uczelni pod kątem respektowania Karty.Jest okazja aby na NFA zgromadzić opinie o statutach (prosze podawać także adresy elektroniczne statutów !)

autor: ~Józef Wieczorek

BRAWO – 2006-06-24 16:51:48

Dolaczenie przez NFA do grupy sygnatariuszy Europejskiej Karty Naukowca jest niewatpliwie bardzo waznym wydarzeniem gdyz nasz ruch na rzecz glebokich zmian w systemie organizacji nauki i szkolnictwa wyzszego wpisuje sie tym samym w ogolne wytyczne europejskie zwiazane arowno z postanowieniami z Lizbony i Bolonii. Sadze, ze jest to swietna podstawa by zastanowic sie nad monitoringiem wprowadzania zalozen karty na poczatek na polskich uczelnich. Powinnismy na tym forum byc moze zastanowic sie nad formami tego monitoringu juz na najblizsza przyszlosc – w koncu wlasnie konczy sie uchwalanie nowych statutow uczelnianych. Zgodnie z listem K. Kurzydlowskiego, statuty te winny uwzgledniac wytyczne z Karty i Kodu Rekrutacji, szczegolnie, ze KRASP rowniez jest sygnatariuszem tych dokumentow. [URL=europa.eu.int/eracareers/ index_en.cfm?l1=15&l2=1&am p;l3=3&CFID=1504278&CF TOKEN=8a2582c8904424b7-8A25003 0-D108-CEB3-99075D23D37EDDB4]h ttp://europa.eu.int/…[/URL]

autor: ~itd

 

Czy Polska naprawdę respektuje Europejską Kartę Naukowca i Kodeks postępowania przy zatrudnieniu pracowników naukowych?

Czy Polska naprawdę respektuje Europejską Kartę Naukowca i Kodeks postępowania przy zatrudnieniu pracowników naukowych?

2006-05-31

Józef Wieczorek

11 marca 2005 roku Komisja Europejska przyjęła ‚Europejską Kartę Naukowca’ i‚Kodeks postępowania przy zatrudnieniu pracowników naukowych’ rekomendując zapisy tych dokumentów do stosowania w krajach unijnych. http://www.eracareers-poland.gov.pl/page.html?kid=450:3379 


Nie są to akty prawne, ale Komisja zastrzega sobie prawo wprowadzania ograniczeń w finansowaniu projektów naukowych w przypadku ich nierespektowania. Dokumenty podpisało już kilka krajów unijnych (Austria, Belgia, Francja, Grecja, Litwa, Niemcy, Słowacja , Szwajcaria, Węgry, Włochy) najczęściej na poziomie władz konferencji rektorskich, czy władz centrów naukowych, a w przypadku Litwy uczynił to także rząd litewski.

Przez ponad rok zapisy ‚Karty’ w Polsce były niemal ignorowane, co najwyraźniej się uwidoczniło przy tworzeniu nowego ‚Prawa o szkolnictwie wyższym’ i jedynie Niezależne Forum Akademickie głośno podnosiło konieczność wprowadzenia ‚Karty’ i ‚Kodeksu’ do praktyki polskiego życia akademickiego. http://www.nfa.pl/articles.php?id=7311 maja tego roku ‚Europejską Kartę Naukowca’ i ‚Kodeks postępowania przy zatrudnieniu pracowników naukowych’ poparła w końcu Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) wydając długo oczekiwaną uchwałęhttp://www.krasp.org.pl/indexc.html, ale o zaskakującej treści.

Czytamy w niej m.in. ‚Większość postulatów zawartych w Karcie i Kodeksie stanowi od dawna podstawę systemu organizacji badań naukowych realizowanych przez polskie uczelnie akademickie.’Każdy kto zna ‚Kartę’ i ‚Kodeks’, i każdy kto zna system organizacji badań naukowych realizowanych przez polskie uczelnie akademickie oparty m.in. na ustawie ‚Prawo o szkolnictwie wyższym’ ‚Ustawie o zasadach finansowania nauki’ i statutach uczelnianych zapewne będzie tym stwierdzeniem zdumiony. Sam powszechnie znany fakt, że rezultaty zdecydowanej większości (70-80%) projektów badawczych finansowanych z kieszeni podatnika nie są umieszczone w bazach danych (także finansowanych z kieszeni podatnika) o tych projektach stanowi oczywiste zaprzeczenie zaleceń ‚Karty’ dotyczących m.in. przejrzystego i efektywnego zarządzania finansowaniem badań, oraz konieczności rozpowszechniania wyników badań. http://www.nfa.pl/articles.php?id=218 Co więcej, żadna z centralnych instytucji akademickich nie posiada jawnego wykazu dorobku naukowego nauczycieli akademickich, stąd też oceny naukowców, jak i oceny zatrudniających je instytucji muszą budzić uzasadnione wątpliwości.http://www.nfa.pl/articles.php?id=59 

Dalekie od przejrzystości są zasady rekrutacji pracowników naukowych, w których kryteria genetyczno-towarzyskie niejednokrotnie dominują nad kryteriami merytorycznymi. Sam powszechnie znany fakt fikcyjności konkursów na stanowiska akademickie (znany także rektorom KRASP) dyskredytuje polski system w stosunku do zaleceń Komisji Europejskiej postulującej zasadnie Pracodawcy i/lub grantodawcy powinni ustalić otwarte , efektywne, przejrzyste procedury rekrutacji ,’Ogłoszenia w sprawie zatrudnienia powinny zawierać dokładny opis wymaganej wiedzy i kwalifikacji’. Nie ma najmniejszej woli ze strony zarządzających nauką w Polsce aby tak było, aby m.in. utworzyć powszechnie dostępną tablicę internetową z ogłoszeniami o konkursach na stanowiska akademickie ! Dalekie od standardów postulowanych przez Komisję Europejską są oceny zarówno projektów badawczych, jak i oceny pracowników, które dokonywane są w sposób nieprzejrzysty i nierzadko dyskryminujący nie-swoich czy niewygodnych (główne kryterium dyskryminacji) Ponadto polski system preferuje, czy nawet gwarantuje niemobilność naukowców (częste kariery od studenta do rektora na tej samej uczelni!) co jest całkowitym zaprzeczeniem rekomendacji zawartych w Karcie.http://www.nfa.pl/articles.php?id=27 

Źle jest widziana zarówno mobilność polegająca na zmienianiu instytucji naukowych, jak i przepływ kadr akademickich do przemysłu, czy w drugą stronę. Zresztą mobilność naukowców wpływa niekorzystanie na ich ocenę i awanse. Obecne przepisy są także niekorzystne dla powrotów polskich uczonych pracujących za granicą, a zdecydowanie zachęcają do opuszczania kraju z ‚biletem w jedną stronę’.

Ci, którzy decydują się na powrót są niejednokrotnie dyskryminowani. Ich wysokie kwalifikacje stanowią zagrożenie dla pozycji zawodowej potencjalnych przełożonych, którzy wolą zatrudniać pracowników o mniejszym dorobku i samodzielności.

W Polsce nie ma nawet dyskusji nad wprowadzeniem instancji mediatora akademickiego rekomendowanej przez Komisję, a oddolne, obywatelskie postulaty w tej sprawie zostały zignorowane przez rektorów w trakcie opracowania nowego ‚Prawa o szkolnictwie wyższym’. Komisja Europejska także zaleca aby ‚W procesie doboru kadr należy wziąć pod uwagę cały zakres doświadczenia kandydatów. Oprócz oceny ich ogólnego potencjału jako naukowców należy również uwzględnić ich kreatywność oraz poziom niezależności’ gdy u nas naprawdę niezależnymi mogą być jedynie osoby bezrobotne.

Stosunki feudalne panujące na uczelniach i w instytutach naukowych całkowicie niezależność wykluczają, a przy doborze kadr szczególnie brany jest pod uwagę stopień uległości, i zależności (często rodzinnej) od zwierzchnika.

Pracodawca, rzecz jasna jak podkreśla Kodeks, winien zapewnić dostęp do warsztatu pracy. Niestety u nas mamy z – bynajmniej nierzadkimi – przypadkami utrudniania pracy przez pracodawców poprzez blokowanie dostępu do warsztatu pracy w ramach stosowanego ostrego niekiedy mobbingu.

Zatem mimo podpisania ‚Karty’ i ‚Kodeksu’ przez KRASP jest wątpliwe czy rekomendacje Komisji Europejskiej będą u nas respektowane.

Dotychczasowe prace legislacyjne, także te prowadzone pod hasłem dostosowania naszych standardów do zasadnych standardów unijnych, nie zawsze te standardy promują. Może podpisanie ‚Karty’ i ‚Kodeksu’nie spowoduje zmniejszenia finansowania Polski w ramach unijnych programów.

Ale na jak długo ? Przecież rozbieżności są widoczne gołym okiem. Może lepiej by było opracować protokół niezgodności ‚Karty’ i ‚Kodeksu’ oraz systemu organizacji badań naukowych realizowanych przez polskie uczelnie akademickie, oraz jak najszybciej rozpocząć prace legislacyjne zmierzające do wprowadzenia w praktyce zasadnych zaleceń Komisji Europejskiej.

Inaczej znajdziemy się na peryferiach Europy, gdy tymczasem zalecania Komisji zmierzają do tego aby Europa była w stanie nawiązać kontakt z uciekającą Ameryką i coraz silniej naciskającymi w nauce tygrysami azjatyckimi.

Specyficzne poczucie humoru czy arogancja KRASP ?

Specyficzne poczucie humoru czy arogancja KRASP ?

2006-05-14

Józef Wieczorek

Specyficzne poczucie humoru czy arogancja KRASP ?

KRASP powoli idzie w ślady NFA i z ponad rocznym opóźnieniem w stosunku do NFA poparła 11 maja 2006 r. Europejską Kartę Naukowca i Kodeks postępowania przy zatrudnieniu pracowników naukowych cały tekst Warto podkreślić, ze oba dokumenty przyjęła w 11 marca 2005 roku Komisja Europejska, a NFA uczyniło to 19 marca
http://www.nfa.pl/articles.php?id=73
jako chyba pierwsze ciało obywatelskie UE spoza Komisji Europejskiej.

Można sądzić, że Głos NFA do Komisji Europejskiej 2006-01-01
http://www.nfa.pl/articles.php?id=156
oraz 
Pismo Fundacji NFA do Premiera Kazimierza MARCINKIEWICZA w sprawie radykalnych zmian w szkolnictwie wyższym -Kraków, 1 lutego 2006 r. 
http://www.nfa.pl/articles.php?id=187
odegrały istotna rolę w implementacji Karty i Kodeksu w Polsce.

Problem bynajmniej nie jest zakończony a co najwyżej rozpoczęty bo jak czytamy na stronach KRASP http://www.krasp.org.pl/indexc.html w :Uchwale Zgromadzenia Plenarnego KRASP z dnia 12 maja 2006 r. ws. Europejskiej Karty Naukowca oraz Kodeksu postępowania przy zatrudnianiu pracowników naukowych (dokument nr 27/IV)
http://www.krasp.org.pl/dok/dok/12V2006_uchwala_EuropejskaKartaNaukowca.jpg
podobno 
‚Większość postulatów zawartych w Karcie i Kodeksie stanowi od dawna podstawę systemu organizacji badań naukowych realizowanych przez polskie uczelnie akademickie. Zgromadzenie apeluje do uczelni członkowskiej i ich jednostek organizacyjnych o podjęcie działań zmierzających do jeszcze pełniejszego wdrożenia postulatów Karty i Kodeksu.’ 

Każdy kto zna Kartę zarówno w oryginale, jak i w tłumaczeniu polskim i każdy kto zna system organizacji badań naukowych realizowanych przez polskie uczelnie akademickie a oparty m.in. na ustawie ‚Prawo o szkolnictwie wyższym’ i statutach uczelnianych zapewne tego stwierdzenia nie zrozumie.

Niestety KRASP nie podała co to znaczy ‚Większość postulatów zawartych w Karcie i Kodeksie ..’ nie wiadomo zatem czy to:

– jest żart świadczący o specyficznym poczuciu humoru rektorów ( uchwała nie nosi daty 1 kwietnia !)

– błąd techniczny wynikający np. z pośpiechu opublikowania uchwały (KRASP opublikowała ją natychmiast, gdy do tej pory wiele informacji o KRASP wcześniej pojawiało się na NFA a dopiero później na stronach KRASP!) 

– błąd w uchwale świadczący o:

1) nieznajomości Karty i Kodeksu ,

2) nieznajomości systemu organizacji badań naukowych realizowanych przez polskie uczelnie akademickie, bądź

3) – nieznajomości zarówno Karty i Kodeksu, jak i naszego systemu
czy też

4)- o świadomym wprowadzeniu środowiska akademickiego i całego społeczeństwa oraz Komisji Europejskiej w błąd z powodów, o których inteligentny członek społeczności – nie tylko akademickiej – może jedynie się domyślać.

Trudno nawet o to pytać KRASP, która na pytania NFA nie odpowiada w oczywisty sposób postępując niezgodnie z postulatami Karty. Tym niemniej protokół niezgodności KARTY i Kodeksu oraz systemu organizacji badań naukowych realizowanych przez polskie uczelnie akademickie musi być opracowany i rozpowszechniony wśród społeczności akademickiej, i nie tylko.

Józef Wieczorek 

P.S. 
Dotychczas Kartę i Kodeks podpisały:
http://europa.eu.int/eracareers/index_en.cfm?l1=15&l2=1&l3=3&CFID=1504278&CFTOKEN=8a2582c8904424b7-8A250030-D108-CEB3-99075D23D37EDDB4

Undersigning organisations
Country Organisation name
AUSTRIA The Austrian Rectors’ Conference
AUSTRIA The Vienna University of Economics and Business Administration
BELGIUM Fonds National de la Recherche Scientifique (FNRS)
FRANCE The National Centre of Scientific Research (CNRS)
FRANCE The National Institute of Agronomic Research (INRA)
FRANCE The Rectors’ Conference of the French Universities (CPU)
FRANCE Université de la Méditerranée
FRANCE Université Lille 2
FRANCE University of Paris-Sud XI
GERMANY The German Rectors’ Conference (HRK)
GREECE Euroscience/Greece
HUNGARY The Budapest School of Communication
HUNGARY The Institute for Transport Sciences
HUNGARY The Semmelveis University
HUNGARY The University of Debrecen
ITALY AREA Science Park of Trieste
ITALY The National Research Council (CNR)
ITALY The Rectors’ Conference of the Italian Universities (CRUI)
ITALY The Italian Undersigning Organisations of 13 December 2005
ITALY The Undersigning Organisations of the Friuli Venezia Giulia Region
LITHUANIA The Lithuanian Government
LITHUANIA The Lithuanian Rectors Conference
LITHUANIA The Lithuanian Science Council
SLOVAK REPUBLIC The Rectors of the Slovak Higher Education Institutions
SLOVAK REPUBLIC The Slovak Academy of Science
SWITZERLAND The Rectors’ Conference of the Swiss Universities (CRUS)

EUROPEJSKA KARTA NAUKOWCA w praktyce

EUROPEJSKA KARTA NAUKOWCA w praktyce

2006-02-25

The European Charter for Researchers and the Code of Conduct for their Recruitment: turning policy into practice
Building the pool of talented researchers to achieve Europe’s goals and future innovation
8/9 September 2005
Victoria Park Plaza, London SW1
<a href=”
http://www.grad.ac.uk/downloads/
documents/Euro%20Conference/Conference%20Report,%20Euro%20conference.doc.pdf”>tekst</a>

Putting the Charter and Code in context:
keeping Europe competitive
Janez PotoČnik, Commissioner for Science and Research, European Commission

The Universities’ Perspective: what do the Charter and Code
mean in a global research environment?
Georg Winckler, President, European University Association and Rector,
University of Vienna, Austria

Industry perspective:
embedding the Charter and Code
Mike Collis, Scientific Director, Discovery Biology, Pfizer Global R & D and Representative,
UNICE and the Confederation of British Industry

A vision for the future:
taking forward the Charter and
the Code
i in.
=============
Undersigning organisations
<a href=”
texthttp://europa.eu.int/eracareers/index_en.cfm?l1=15&l2=1&l3=3&CFID=1504278&CFTOKEN=8a2582c8904424b7-8A250030-D108-CEB3-99075D23D37EDDB4″>text</a>


Uchwala zgromadzenia plenarnego KRASP z dnia 12 maja 2006r. w sprawie Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu postepowania przy zatrudnianiu pracownikow naukowych
<a href=”
teksthttp://www.krasp.org.pl/dok/dok/ZP15_uchwala27IV.pdf”>tekst</a>

<b>European Presidency Conference</b>
A Researchers’ labour market: Europe a pole of attraction?
The European Charter for Researchers and the Code of Conduct for their Recruitment as a driving force for enhancing career prospects
1/2 June 2006
Schwarzenbergplatz 4, Vienna, Austria
<a href=”
teksthttp://www.eracareersaustria.at/conference/”>tekst</a>

Gorący temat:Głos NFA w sprawie EUROPEJSKIEJ KARTY NAUKOWCA
<a href=”
teksthttp://www.nfa.pl/news.php?id=163″>tekst</a>

BARDZO GORĄCY TEMAT – Projekt ustawy ‚Prawo o szkolnictwie Wyższym’ a Europejska Karta Naukowca ·
<a href=”
teksthttp://www.nfa.pl/news.php?id=75″>tekst</a>

EUROPEJSKA KARTA NAUKOWCA i KODEKS REKRUTACJI NAUKOWCÓW

 tekst

 Undersigning organisations 

AUSTRIA The Austrian Rectors’ Conference The University of Natural Resources and Applied Life Sciences, Vienna The University of Vienna The Vienna University of Economics and Business Administration BELGIUM The Free University of Brussels (Vrije Universiteit Brussels – VUB) The National Funds for Scientific Research (FNRS) The Rectors’ Conference of the French-speaking Community (CRef) The University of Ghent CYPRUS Intercollege FRANCE The National Centre of Scientific Research (CNRS) The National Institute for Health and Medical Research (INSERM) The National Institute of Agronomic Research (INRA) The Rectors’ Conference of the French Universities (CPU) The University of Lille 2 The University of Méditerranée/ Aix-Marseille II The University of Paris-Sud XI GERMANY The German Rectors’ Conference (HRK) GREECE Euroscience/Greece HUNGARY BME-UNESCO Information Society Research Institute (ITTK) The Budapest School of Communication The Institute for Transport Sciences The Semmelveis University The University of Debrecen ISRAEL The Israeli Forum of Vice Presidents for Research ITALY AREA Science Park of Trieste The Italian Undersigning Organisations of 13 December 2005 The National Institute for Astrophysics (INAF) The National Research Council (CNR) The Rectors’ Conference of the Italian Universities (CRUI) The Undersigning Organisations of the Friuli Venezia Giulia Region LITHUANIA The Lithuanian Government The Lithuanian Rectors Conference The Lithuanian Science Council POLAND The Conference of Rectors of Academic Schools in Poland (KRASP) The Independent Academic Forum SLOVAK REPUBLIC The Rectors of the Slovak Higher Education Institutions The Slovak Academy of Science SWITZERLAND The Rectors’ Conference of the Swiss Universities (CRUS) The University Conference of Western Switzerland (CUSO) 

tekst Download the brochure tekst Text published in the Official Journal: CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV NL PL PT SI SK SV German Rectors’ Conferencetekst Charte européenne des chercheurs et Code de bonne conduite pour leur recrutement. Intervention de R. Liberali tekst Le CNRS adopte la charte européenne du chercheur tekst La Carta Europea dei Ricercatori ed il Codice di Condotta per la loro assunzione tekst CNR aderisce alla Carta Europea dei ricercatori tekst The Rectors’ Conference of the Italian Universities (CRUI) tekst Researchers’ Charter and Code in Lithuania tekst Signing up to the Charter and Code in France tekst Bringing on the talent in Italy tekst Slovak Rectors’ Conference sets the pace in Slovakia tekst Improving links between education and research in Switzerland tekst European Charter for Researchers and Code of Conduct for the Recruitment of Researchers Perspective of DFG – German Research Foundation tekst Pismo Fundacji NFA do Premiera Kazimierza MARCINKIEWICZA w sprawie radykalnych zmian w szkolnictwie wyższym i odpowiedź z MEiN w sprawie EKN tekst Serwis MEiN List do kierowników jednostek naukowych 22 marca 2006 r. Podsekretarz stanu w MEiN, prof. Krzysztof Jan Kurzydłowski wystosował do kierowników jednostek naukowych list w sprawie Europejskiej Karty Naukowca oraz Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych. Pismo do kierowników jednostek naukowych (71.2 kB) 

tekst EUROPEJSKA KARTA NAUKOWCA i KODEKS REKRUTACJI NAUKOWCÓW tekst

KPK :: Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Europejska Karta Naukowca oraz Kodeks postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych http://www.6pr.pl/shownews.html?id=3871‚Kwestia jest istotna z tego względu iż instytucje biorące udział w projektach (nie tylko stypendialnych) 7 Programu Ramowego będą zobowiązywane do stosowania zaleceń powyższych dokumentów’ Karta i Kodeks- informacje ogólne tekst

Europejska Karta Naukowca Kodeks Rekrutacji Naukowców POLSKA-inicjatywy Porównanie zgodności przepisów prawa polskiego z zapisami Europejskiej Karty Naukowca oraz Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych. Analiza prawna 1 Zalecenie Komisji z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie Europejskiej Karty Naukowca oraz Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych (Dz.Urz. UE L 75, s. 67). tekst

Europejska Karta Naukowca Kodeks Rekrutacji Naukowców -Kraje członkowskie-inicjatywy tekst

 

Our organization and endorsement of the Chapter and Code

Tekst przesłany 30.12.2005 do Komisji Europejskiej 2006-01-01

2006-01-01

Our organization and endorsement of the Chapter and Code:


Our organization, Independent Academic Forum, groups Polish researchers working in Poland and abroad. It was the first academic body in Poland to dissipate information about the Charter and Code (C&C) on its internet site (www.nfa.pl) and which strongly recommended implementation of C&C guidelines in the country (March 19, 2005; http://www.nfa.pl/articles.php?id=73).

We emphasized that, in accordance with C&C, the following principles of good practice should be urgently implemented to improve the academic environment at Polish research institutions, universities, and colleges: wide access to research results for internal and external scrutiny;introduction of transparent evaluation/appraisal systems for assessing professional performance of researchers; establishment of open and fair, transparent and non-discriminatory recruitment procedures; transparency in allocation of research funds; responsibility of academic employers for providing employees with opportunities for professional development; stimulating mobility and recognizing it as a valuable asset when employing, evaluating, or awarding researchers; an option for an appeal in all matters pertaining to employment and allocation of research funds; availability of an impartial ombudsman, capable of providing assistance in resolving work-related conflicts.

 

Karta nie dla polskich naukowców

Józef Wieczorek

Karta nie dla polskich naukowców

2005-04-07 10:04:29

 Projekt ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym , o który od dwóch lat toczą się boje w Sejmie i poza nim, powstaje na fali deklaracji o dostosowywaniu się do wymogów Unii Europejskiej w zakresie tworzenia wspólnej przestrzeni naukowej i edukacyjnej. Jednak trudno nie odnieść wrażenia, że ma być ono jedynie werbalne, bo nie widać dostosowania realnego.

Komisja Europejska przyjęła 11 marca 2005 r. „Europejską kartę dla naukowców i kodeks postępowania przy zatrudnianiu naukowców” (European Charter for Researchers and a Code of Conduct for the Recruitment of Researchers) .

Ma to ważne znaczenie dla tworzenia wspólnej unijnej przestrzeni badawczej i edukacyjnej.

Zalecany kodeks zasad

Karta wprowadza wiele uregulowań dotyczących standardów, które powinny obowiązywać w sferze nauki i edukacji w Unii Europejskiej. Między innymi zaleca: przejrzystość zasad przydziału funduszy na badania i jawność rezultatów badań, • stymulowanie odpowiednimi regulacjami prawnymi mobilności naukowców, która winna być doceniana przy zatrudnianiu i ocenie pracowników, • przejrzystość kryteriów i rezultatów oceny naukowców, • dostęp do procedur odwoławczych we wszystkich kwestiach związanych z zatrudnieniem i finansowaniem, • możliwość korzystania z pomocy niezależnego od władz mediatora akademickiego w rozwiązywaniu konfliktów, • rekrutację pracowników na podstawie otwartych konkursów przy zachowaniu zasady równego traktowania kandydatów. 

Zmiany bez zmian

 W Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży trwają natomiast gorączkowe prace nad prawem o szkolnictwie wyższym. Projekt ustawy, o którą walczą zwłaszcza rektorzy akademickich szkół wyższych, nie jest jednak zgodny z filozofią oraz zapisami europejskiej karty. W projekcie nie można znaleźć zapisów o koniecznej jawności dorobku naukowego ludzi nauki, którzy w większości pracują na uczelniach wyższych. Żadna z polskich instytucji nie jest zobowiązana prawem do gromadzenia i udostępniania danych na ten temat, mimo że zarówno nauczycieli akademickich, jak i uczelnie ocenia się m.in. według ich ‚siły naukowej’. Na czym ta ‚siła’ ma polegać, dokładnie nie wiadomo. Jak nie ma dostępnych wiarygodnych danych, to nie można w sposób zasadny określić, kto jest kompetentny a kto nie, nie można ocenić, która szkoła ma lepszych, a która gorszych naukowców. Wskaźnik liczby profesorów w tej materii niczego tak naprawdę nie mówi, gdyż wielu profesorów ma dorobek naukowy często mniejszy od zwykłych doktorów. Kryteria i rezultaty oceny nauczycieli akademickich i jednostek uczelnianych nie są u nas przejrzyste i projekt ustawy niczego w tej materii nie wyjaśnia. Rekrutacja nauczycieli akademickich odbywa się na podstawie fikcyjnych konkursów rozpisywanych na ogół pod konkretnego kandydata i tak ma pozostać po wprowadzeniu nowej ustawy. Polskie prawo preferuje stałość zatrudnienia, a mobilność naukowców, która winna być doceniana, jest dyskryminowana. Prawo dość skutecznie zniechęca naukowców polskich pracujących za granicami do powrotu. Często nie mają oni habilitacji, bo za granicą do pracy nie jest ona potrzebna, w przeciwieństwie do dużego dorobku naukowego. U nas jest całkiem na odwrót i tak ma pozostać.


Dokument bez echa


Mimo że dokument Komisji Europejskiej ogłoszony został przed niespełna miesiącem, panuje w tej materii cisza medialna. Nie widać omówień tego dokumentu w prasie na ogół szybko reagującej na nowości w zakresie prawa o szkolnictwie wyższym. Nie ma też informacji o unijnym dokumencie na stale aktualizowanych stronach Ministerstwa Edukacji i Sportu czy Ministerstwa Nauki i Informatyzacji. Jego uchwalenie nie wzbudziło w Polsce entuzjazmu, a raczej zakłopotanie. Czyżby dokument Komisji Europejskiej nie odnosił się do naukowców polskich, mimo że od niemal roku jesteśmy krajem unijnym? Jedynie na Niezależnym Forum Akademickim toczy się ożywiona dyskusja w sprawie dostosowania naszego prawa do standardów unijnych, bo istnieje uzasadniona obawa, że po wprowadzeniu nowej ustawy o szkolnictwie wyższym znajdziemy się na peryferiach UE. Projekt ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym należy dostosować do zasadnych wymogów dokumentu Komisji Europejskiej, inaczej środowisko akademickie znajdzie drogę zaskarżenia tego dokumentu do instytucji unijnych.

JÓZEF WIECZOREK 
Autor jest redaktorem portalu Niezależne Forum Akademickie 
opublikowano w :Rzeczpospolita 7.04.2005

 Uwaga: Bezpośredni link do Zalecenia Komisji z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie Europejskiej Karty Naukowca oraz Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowychhttp://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ
/site/pl/oj/2005/l_075/l_07520050322pl00670077.pdf 

Stanowisko NIEZALEŻNEGO FORUM AKADEMICKIEGO w sprawie projektu ustawy ‚Prawo o szkolnictwie wyższym’ w świetle ‚Europejskiej


Stanowisko NIEZALEŻNEGO FORUM AKADEMICKIEGO w sprawie projektu ustawy ‚Prawo o szkolnictwie wyższym’ w świetle ‚Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy Zatrudnianiu Naukowców’. 

2005-03-19

W dniu 11.03.2005 Komisja Europejska przyjęła dokument ‚European Charter for Researchers and a Code of Conduct for the Recruitment of Researchers’ (Europejska Karta dla Naukowców i Kodeks Postępowania przy Zatrudnianiu Naukowców).Kraje członkowskie UE są zobligowane do wprowadzenia zawartych w Karcie zasad we własnym ustawodawstwie i do ich przestrzegania.

Na podstawie analizy obu dokumentów i dyskusji przeprowadzonej w środowisku akademickim udokumentowanej na portalu ‚Niezależne Forum Akademickie’ stwierdzamy co następuje.

1.Dokument Komisji Europejskiej ma ważne znaczenie dla tworzenia wspólnej unijnej przestrzeni badawczej i edukacyjnej oraz wprowadza wiele zasadnych uregulowań odnośnie standardów, które winny obowiązywać w sferze nauki i edukacji w Zjednoczonej Europie. Nowe ustawy przygotowywane w krajach unijnych, także w Polsce, powinny w jak najszerszym zakresie respektować zalecenia zawarte w Karcie.

2.Projekt ustawy ‚Prawo o szkolnictwie wyższym’, nad którym obecnie pracuje sejmowa Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży jest niezgodny z filozofią oraz konkretnymi zapisami w/w Karty. W projekcie polskiej ustawy brak jest jednoznacznych zapisów odnoszących się do tak podstawowych spraw w funkcjonowaniu nauki i edukacji wyższej, takich jak:

jawność dorobku naukowego,

• przejrzystość kryteriów i rezultatów oceny nauczycieli akademickich i jednostek uczelnianych,

• rekrutacji nauczycieli akademickich na podstawie otwartych konkursów przy zachowaniu zasady równego traktowania kandydatów,

• przejrzystość zasad przydziału funduszy na badania i jawność rezultatów badań,

• obowiązek opracowania planów rozwoju zawodowego nauczycieli akademickich,

• stymulowanie odpowiednimi regulacjami prawnymi mobilności naukowców, która winna być doceniana przy zatrudnianiu i ocenie pracowników oraz przy przydzielaniu funduszy na badania,

• dostęp do procedur odwoławczych we wszystkich kwestiach związanych z zatrudnieniem i finansowaniem

• możliwość korzystania z pomocy niezależnego od władz mediatora akademickiego w rozwiązywaniu konfliktów

3. W związku z powyższym uważamy, że projekt ustawy ‚Prawo o szkolnictwie wyższym’ należy dostosować do zasadnych wymogów dokumentu Komisji Europejskiej, tak aby Polska po jego wprowadzeniu w życie nie znalazła się na peryferiach Unii Europejskiej

W imieniu
Niezależnego Forum Akademickiego

Józef Wieczorek
Ewa Kostarczyk
Cezary Wójcik
Tadeusz Wróblewski
Witold Palosz
Krzysztof Szmidt-Szałowski
Marcin Brynda
Maciej Krzystek
Małgorzata Stojek